Løsninger

ENØK-løsninger

ENØK-løsninger

Skala Fabrikk kan levere varmepumper for høye og lave temperaturer, systemer for energilagring og energigjenvinning.

ENØK handler om hvordan man kan bruke energi på en smartere og mer effektiv måte. I praksis betyr det å effektivisere og forvalte energien riktig – sløse mindre og få mer ut av hver kilowattime. Gode ENØK-tiltak sparer penger og reduserer miljøbelastningen, samtidig som funksjonalitet opprettholdes eller forbedres.

Skala Fabrikk har flere produkter som hjelper deg å produsere varme og kulde mest mulig effektivt, eller lagre overskuddsenergi til du har bruk for den.

Last ned katalog
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Er du interessert i våre produkter eller tjenester?

Kontakt oss