Løsninger

ENØK-løsninger

ENØK-løsninger

ENØK handler om hvordan man kan bruke energi på en smartere og mer effektiv måte. I praksis betyr det å effektivisere og forvalte energien riktig – sløse mindre og få mer ut av hver kilowattime. Gode ENØK-tiltak sparer penger og reduserer miljøbelastningen, samtidig som funksjonalitet opprettholdes eller forbedres.

I Skala Fabrikk har vi brukt CO2 som kuldemedium siden 2017. CO2 har en GWP på 1 (globalt oppvarmingspotensial) og er et naturlig kuldemedium. Den er ikke giftig eller brannfarlig, og krever ingen byggetekniske tilpasninger. Vi har levert over 700 CO2 varmepumper i det norske markedet siden 2017.

Det er viktig å tenke på hvilket kuldemedium man velger, det innebærer høy risiko og er lite miljøvennlig å velge noe annet et CO2.

Last ned katalog
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Er du interessert i våre produkter eller tjenester?

Kontakt oss