Om oss

Policies

Kvalitetspolicy

Vi har etablert et eget kvalitetssystem bestående av prosedyrer og internkontrollrutiner i tråd med intensjoner i ISO9001. Bedriften er imidlertid ikke sertifisert.

Kvalitetssystemet og sertifikater er tilpasset leveransekravene som stilles til virksomheten. I særskilte tilfelles kan det stilles spesifikke krav, for eksempel til sertifisering av sveising for å oppfylle leveransekrav. Eventuell oppfyllelse vil avklares nærmere i forhold til tilbudsprosessene.

Selskapet driver kontinuerlig forbedringsarbeid som løpende er en del av aktivitets- og handlingsplaner. Oppfølging skjer internt gjennom løpende business reviews og måltallsoppfølging.

Policy for helse miljø og sikkerhet

Skala arbeider bevisst for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø i tråd med norske myndigheters regelverk og god arbeidslivspraksis. Gjennom vår organisering av helse, miljø og sikkerhet, arbeider vi for at ingen ansatte utsettes for langsiktige skadevirkninger eller skader seg på jobb.

HMS arbeidet forbedres løpende gjennom internkontrollen, rapportering av nesten ulykker og skader og tiltaksarbeid hvor ansatte og øvrige organer bidrar aktivt.