Om oss

Sertifikat / Policy

Kvalitetspolicy

Vi har etablert et eget kvalitetssystem bestående av prosedyrer og internkontrollrutiner i tråd med intensjoner i ISO9001. Bedriften er imidlertid ikke sertifisert.

Kvalitetssystemet og sertifikater er tilpasset leveransekravene som stilles til virksomheten. I særskilte tilfelles kan det stilles spesifikke krav, for eksempel til sertifisering av sveising for å oppfylle leveransekrav.

Eventuell oppfyllelse vil avklares nærmere i forhold til tilbudsprosessene.

Selskapet driver kontinuerlig forbedringsarbeid som løpende er en del av aktivitets- og handlingsplaner.

Oppfølging skjer internt gjennom løpende business reviews og måltallsoppfølging.

Personvern og nettsider

Webredaktøren (Marketingsjef) har det daglige ansvaret for Skalas behandlinger av personopplysninger på ovennevnte nettsteder, med mindre annet er oppgitt. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev eller å registrere seg som bruker på www.skalanetshop.no. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Horn Media er Skalas databehandler når det gjelder nettsider, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Trollweb er Skalas databehandler når det gjelder skalanetshop.no, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av denne løsningen. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Skala og Horn Media som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Skala og Horn Media regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Skala samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på skala.no og Skalas øvrige nettsteder. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Vi bruker Google Analytics både internt på våre sider, men også i bannere og bilder. Derfor kan du av og til se informasjonskapsler som _ga, _gid og _gat. Disse brukes til å skille brukere og registrere forespørselsrate. Her kan du lese mer om disse.

Ønsker du å se Skalas komplette personvernæerklæring - klikk her.

Policy for helse miljø og sikkerhet

Skala arbeider bevisst for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø i tråd med norske myndigheters regelverk og god arbeidslivspraksis. Gjennom vår organisering av helse, miljø og sikkerhetsarbeidet arbeider vi for at alle ansatte ikke utsettes for langsiktige skadevirkninger eller skader seg på jobb.

HMS arbeidet forbedres løpende gjennom internkontrollen, rapportering av nesten ulykker og skader og tiltaksarbeid hvor ansatte og øvrige organer bidrar aktivt.

Leverandørpolicy, Code of Conduct

Våre største leverandører har inngått CoC erklæring (link til) med virksomheten.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Vi skal etterleve internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidstakerrettigheter, som følger av blant annet FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Dette inkluderer organisasjonsfrihet og anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger, avskaffelse av alle former for tvangsarbeid og barnearbeid.

Vi skal foreta aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer også at virksomheten ikke skal medvirke til brudd på disse rettighetene i vår verdikjede.