Om oss

Mer enn hundre års industrihistorie

Tine tankbil på Atlanterhavsveien

Skala Fabrikk har røtter helt tilbake til 1900 da Eriksens Mek. Verksted ble etablert på Bakklandet i Trondheim. Allerede i begynnelsen var tilknytningen til matindustrien og særlig meieriindustrien sterk.

Selskapet ble spiren til Bergs Maskin A/S som ble etablert 1929. Selskapet produserte blant annet maskiner og apparater for meierier, ysterier og kjøleanlegg, dessuten dampkjeler og beholdere av alle slag.

Et stykke meierihistorie

Få ting har hatt så stor betydning for meieriene og den enkelte melkeprodusenten som innføringen av gårdstanksystemet. Dette bindeleddet mellom meieri og melkeleverandør har betydd mye for den enkelte produsents hverdag, og til syvende og sist strukturen i meieriindustrien.

Bergs maskin produserte sin første gårdstankserie som besto av 63 gårdstanker til Hedmark melkeleverandørforening i 1963. Det var samarbeidet om gårdstankproduksjonen som gjorde at Landteknikk kjøpte Bergs Maskin A/S i 1969.

Ca 45 000 gårdstanker er nå produsert av Skala Fabrikk, og du finner gårdstankene fra oss i mer enn 90% av alle norske melkerom. Enda er mange tanker fra 80-årene fortsatt i drift – et bevis på driftssikkerhet og soliditet. Som en viktig del av melkens verdikjede, har gårdstankene stor betydning for den kvaliteten norsk melk er kjent for. En naturlig fortsettelse av gårdstanksystemet er transporttankene for melk. Skala Fabrikk nærmer seg 1000 produserte transporttanker for melk.

Gi oss gjerne en utfordring

Vi har i dag et moderne og sentralt beliggende produksjonsanlegg på 6000 m² tilpasset produksjon av rustfrie platekonstruksjoner. Produksjonsutstyret har i årenes løp blitt langt mer moderne og avansert, men i bunn ligger fortsatt den fagkunnskapen og den håndverksmessige dyktigheten til dem som jobber her.

Gjennom mange tiår har vi bygget opp en solid kompetanse innen produksjon i rustfritt stål. En erfaren produksjonsstab kan hjelpe deg å finne en løsning som tilfredsstiller produktspesifikasjoner, økonomi og mest mulig rasjonell produksjon. Vi har også opparbeidet en kompetanse på kjøleteknologi og trykkbestandige tanker og systemer. Innen kuldemedium har vi også kommet langt med bruken av CO2 som et klimanøytralt, miljøvennlig alternativ.

En del av Skala gruppen

Skala Fabrikk er en del av Skala gruppen som omfatter en rekke selskaper med ulik spisskompetanse og produkttilbud. Felles for alle selskapene er at vi tilbyr ulik kompetanse og teknologi til norsk industri og spesielt næringsmiddelindustrien.

Er du interessert i våre produkter eller tjenester?

Kontakt oss