Løsninger

CIP-løsninger

CIP-løsninger

Vaskestasjon for maskiner og mindre prosessanlegg i matindustrien

Skala Fabrikk tilbyr flere løsninger for CIP (clean in place). CIP er et alternativ til manuell vask av maskiner, rør, tanker, varmevekslere og prosessanlegg. I forhold til manuell rengjøring oppnår du tidsbesparelser, forbedret HMS og et trygt og forutsigbart vaskeresultat. Skala CIP sikrer optimal hygiene og kvalitetskrav med tanke på internkontroll og krav fra Mattilsynet.

Vaskestasjonen gir god økonomi i form av redusert vannforbruk og minsket vaskemiddelsvinn.

Last ned katalog
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Er du interessert i våre produkter eller tjenester?

Kontakt oss