Skreddersøm i rustfritt stål
og klimanøytrale
ENØK-løsninger

Skala Fabrikk har sine røtter i mer enn 100 års  produksjon med rustfritt stål som hovedmateriale, og 60 år med energiløsninger. Dette har gitt oss en unik kompetanse på konstruksjon og produksjon i rustfritt stål. Med matindustrien som primær kundegruppe, har vi alltid måtte forholde oss til kunder med store krav til utførelse og kvalitet.

Tine tankbil på Atlanterhavsveien
Hvem vi er

Mer enn hundre års industrihistorie

Skala Fabrikk har røtter helt tilbake til 1900 da Eriksens Mek. Verksted ble etablert på Bakklandet i Trondheim. Allerede i begynnelsen var tilknytningen til matindustrien og særlig meieriindustrien sterk.

Les mer
Bærekraft

Vi tar bærekraft på alvor

Vi skal bidra aktivt til det klimaskiftet vi står overfor, både på landbruk, fiskeindustrien og til næringsmiddelindustrien. Vi jobber for å tilby mer energivennlige løsninger, som reduserer energiforbruk og øker lønnsomhet hos våre kunder.

Les mer
Tine tankbil på veien

Er du interessert i våre produkter eller tjenester?

Kontakt oss