28/5/24

Skala Fabrikk er Miljøfyrtårn-sertifiserte

Det betyr av vi jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen, både til landbruk, fiskeindustrien og næringsmiddelindustrien. Vårt mål er å redusere risiko og utnytte mulighetene knyttet til klima og miljø.

For å bli Miljøfyrtårnsertifisert, forplikter vi oss til:

  • Utarbeide en miljørapport hvert år
  • Tilpasse og opprettholde kvalitetssystemet
  • Holde oversikt over avfall og fraksjonene dette er sortert i
  • Holde oversikt og gjøre vurderinger rundt kjemikaliebruken
  • Ha oversikt over reiseaktivitet på tjenestereiser
  • Å oppfordre ansatte til å reise miljøvennlig til og fra jobb, og iverksetter tiltaksom kan motivere til dette.
  • Å involvere og informere ansatte om miljøarbeidet
  • Kartlegge energi- og vannforbruk
  • Iverksette tiltak for å få ned klimaavtrykket

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som gir bedriften et konkurransefortrinn. Vårt miljøarbeid er implementert i eksisterende kvalitetssystem og er et konkret verktøy for å jobbe målrettet innen arbeidsmiljø, klimanøytrale kuldemedium, energibruk, avfallshåndtering, innkjøp og reiseaktivitet.

Eksempler på miljøvennlige leveranser

Varmepumper med CO2 som arbeidsmedium er en energieffektiv og miljøvennlig måte å produsere varme eller kulde på. Trykk deg inn og les om våre to forskjellige prosjekter til norske bedrifter.

Med Skala Fabrikk sine gårdstanker har TINE spart over 7 900 tonn CO2. Dette tilsvarer et års utslipp fra ca. 4 400 personbiler med en årlig kjørelengde på 15 000 km.

Les mer om Stiftelsen Miljøfyrtårn.