1/12/22

Leveranse til TINE: Gårdstank nummer 500 med en stor kostnads- og miljøgevinst

Med Skala Fabrikk sine gårdstanker har TINE spart over 7 900 tonn CO2. Dette tilsvarer et års utslipp fra ca. 4 400 personbiler med en årlig kjørelengde på 15 000 km. Siden 2015 har Skala Fabrikk levert gårdstanker til TINE med CO2 som kuldemedium. Tank nummer 500 ble levert nå i desember.

Skala Fabrikk var den første i verden som leverte gårdstanker med CO2 som kuldemedium i stedet for å benytte HFK gassen R134A. CO2 er et klimanøytralt kuldemedium med en lav CO2 koeffisient.

– I tillegg til miljøeffekten oppnår man ca. 20% lavere energiforbruk på disse tankene. Dette i tillegg til å benytte varmegjenvinning. Med varmegjenvinningen montert på tanken vil man kunne hente ut ca. 0,5 liter varmt vann på 70-75⁰C per liter melk man kjøler ned, forteller fabrikksjef i Skala Fabrikk, Atle Monsås.

Ved å kjøle ned melken med karbondioksid fremfor det eldre kuldemediet R134A har man kuttet risikoen for klimagassutslipp radikalt.

– R143A er et kuldemedium med svært kraftig klimaeffekt. 10 kg R134A tilsvarer 14,3 tonn karbondioksid med hensyn til global oppvarming. Miljøgevinsten er enorm samtidig som kostnader reduseres, konstaterer melkebonde og elektroansvarlig i Skala Fabrikk, Rune Ranøien.

For flere detaljer og spørsmål, kontakt Atle Monsås på e-post: atle.monsas@skala.no eller mob.: 951 15 925