Bærekraft

Vi tar bærekraft på alvor

Vi skal bidra aktivt til det klimaskiftet vi står overfor, både på landbruk, fiskeindustrien og til næringsmiddelindustrien. Vi jobber for å tilby mer energivennlige løsninger, som reduserer energiforbruk og øker lønnsomhet hos våre kunder.

Produksjon i Norge

Vår produksjon er i Norge.

 Vi stiller krav til at leverandørene gjør klimavennlige initiativer for å produsere mer miljøvennlig.

For vår egen virksomhet har vi utarbeidet klimaregnskap hvor vi har kartlagt direkte og indirekte utslipp omregnet i CO2 ekvivalenter.

  • 99 % av våre utslipp (385 tonn) omregnet i CO2 ekvivalenter, er elektrisitet og fjernvarme for drift av produksjonsanlegget. Vi jobber for å redusere forbruket gjennom ytterligere energisparingstiltak for oppvarming og lys. I dag er 98% av energiforbruket i produksjonen fra fornybare kilder.
  • Fra 2030 har vi som mål å være klimanøytrale.
  • Fra 2025 skal vi, som en del av selskapsrapporteringen, rapportere på våre bærekrafts mål i forhold til de aktiviteter og planer vi har fremover.

Produktene våre designes med tanke på fornuftig ressursbruk og lang levetid. Vi er bevisst på å bruke komponenter med god holdbarhet, lav vekt og riktige materialer.

Mulighet for gjenbruk og totalvekt på løsningene våre er en del av pakken for å bidra til ansvarlig forbruk.

Bruk av klimanøytral teknologi

Våre varmepumper på norske gårdsbruk, er utelukkende basert på CO2 kjøling. Vi er i full gang med å anvende klimanøytral teknologi og medier også i andre varmepumpeløsninger vi leverer.

De ulike drivhusgassenes effekt på miljøet måles blant annet i GWP-verdi (global warming potential - global oppvarming). CO2 har GWP på 1, og har ingen negativ effekt på miljøet.

En F-gass mye brukt industrielt, er R404a med en GWP på 3922. I tillegg til å anses som giftig gass å håndtere, er R404a 3922 ganger mer skadelig enn CO2 i forhold til drivhuseffekt.

FNs bærekraftsmål | Stiftelsen Miljøfyrtårn
FNs bærekraftsmål

Er du interessert i våre produkter eller tjenester?

Kontakt oss