Tjenester

Konstruksjon

Skala Fabrikk har egne ingeniører som designer standardprodukter og utvikler spesialløsninger.

Ved å ha konstruksjonsavdelingen i samme lokale som produksjonen, får vi optimale løsninger tilpasset vår produksjon og det gir kostnadseffektive løsninger for våre kunder.

Vi benytter Autodesk sine programmer for konstruksjon og beregninger. Ved svært krevende prosjekter benytter vi også eksterne samarbeidspartnere.

Er du interessert i våre produkter eller tjenester?

Kontakt oss