2/1/24

Mange muligheter med varmepumpe

Dette er to eksempler på hva vi har levert varmepumper til:

Blåfjell AS har etablert det første fullskala oppdrettsanlegget for fjellrøye på land og Skala Fabrikk har levert to varmepumper på 240 kW hver til anlegget. Varmepumpeanlegget brukes til å regulere vanntemperaturen på oppdrettsanleggene, og kan brukes kjøling og oppvarming samtidig. Pumpene har CO2 som arbeidsmedium, en energieffektiv og miljøvennlig måte å produsere varme eller kulde på.

Til Singsaker Studenthjem monterer vi en ny varmepumpe som skal erstatte dagens fyrkjele som går på strøm. Kapasiteten på pumpen er på 85 kW og denne benytter også CO2som arbeidsmedium. Denne pumpen skal både varme opp bygget og lage varmtvann. Et komplisert anlegg hvor pumpen skal benyttes til to forskjellige prosesser.

Les mer om varmepumpene våre eller ta kontakt og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg med ditt prosjekt:

Atle Monsås på e-post: atle.monsas@skala.no eller mobil: 951 15 925

Skala Fabrikk produserer gårdstanker, transporttanker, kjøleteknisk spesialproduksjon, samt underleveranser til annen industri innenfor stålforedlede komponenter. Vi har også spesialkompetanse på hygienisk utforming og overflatebehandling, CIP-vask, kjøleteknologi/ENØK og trykkbestandige systemer. Skala Fabrikk har rundt 70 ansatte og holder til på Heimdal i Trondheim.