ENØK-løsninger

Varmepumper

Varmepumper med CO2 som arbeidsmedium er en energieffektiv og miljøvennlig måte å produsere varme eller kulde på. De kan utnytte varme fra luft, vann, jord eller spillvarme fra prosesser med overskuddsvarme.

Her er noen eksempler på varmepumper vi kan levere:

  • Gårdstanker der melk kjøles ned og varmen fra melka brukes til å lage varmtvann på over 70 °C.
  • Nedkjøling av fangst med nedkjølt sjøvann (RSW) på fiskebåter.
  • Varmepumper for oppvarming av vann eller luft, der energien hentes fra luft, jord eller vann.
  • Produksjon av isvann og hetvann i samme varmepumpe. Ved hjelp av en 2-trinns varmepumpe lager vi isvann (-5°C) på kald side, og hetvann (115°C ) på varm side.

Arbeidsmedium

Vi fokuserer på naturlige kuldemedium med liten påvirkning på klima og miljø. Der det er mulig, benytter vi CO2 som arbeidsmedium. CO2 har gode termodynamiske egenskaper, lav giftighet, ikke brennbart (A1), lett tilgjengelig og lav pris. I tillegg kan CO2-varmepumper operere ved høye temperaturer og trykk, noe som gjør dem velegnet for applikasjoner som krever høy varmeoverføringseffektivitet, for eksempel industrielle prosesser og fjernvarmesystemer.

CO2 omtales som framtidens kuldemedium, men vi har levert 700 anlegg med CO2 som arbeidsmedium i over 20 år. Nøye valg av komponenter, basert på årelang erfaring, gir et robust og enkelt anlegg med høy virkningsgrad.

Les mer om prosjekter vi har levert til.

Last ned katalog

Er du interessert i våre produkter eller tjenester?

Kontakt oss