ENØK-løsninger

Varmegjenvinning gårdstank

Hvorfor ikke bruke det fulle potensialet til melken? Med våre gårdstanker kan varmen fra melken gjenvinnes og brukes til oppvarming av vann. En lønnsom og miljøvennlig løsning.

Gårdstankene er forberedt for energigjenvinning ved avkjøling av melk. Dette betyr platevarmeveksler på kjøleaggregatet, tilkobling for temperatursensor og koblinger for drift og styring av sirkulasjonspumpe. Energigjenvinning påvirker ikke gårdstankens kjøleytelse, og vil gi mindre driftstid på kjøleaggregatets vifter.

Ved nedkjøling av 100 liter melk frigis det ca. 3 kWh varme. Dette kan varme 100 liter vann til ca. 35 °C med på en R134a-tank, eller varme 50 liter til ca. 65 °C på en CO2-tank.

På eldre tanker kan plateapparat for uthenting av energi ettermonteres.

Last ned katalog

Er du interessert i våre produkter eller tjenester?

Kontakt oss