ENØK-løsninger

RSW-anlegg

Et RSW-anlegg er et kjølesystem som bruker sjøvann for å holde fisk og annen fangst kald om bord i fiskebåten inntil den blir levert på land. Med et RSW-anlegg ombord øker fleksibiliteten og produktkvaliteten bedres.

I samarbeid med HAV Kjølesystemer, leverer vi komplette CO2 RSW-anlegg. Anleggene er kompakte og passer spesielt godt for fiskebåter under 15 meter.

CO2 kuldemedium er ikke brennbart og har lav giftighet (klasse A1). Dette gir et sikkert anlegg som er enklere å plassere. CO2 er klima- og miljøvennlig, lett tilgjengelig og rimelig i innkjøp, og tilfredsstiller alle kommende krav til kuldemedium. Nøye valg av komponenter, basert på årelang erfaring, gir et robust og enkelt anlegg med høy virkningsgrad.

Et RSW-anlegg ombord eliminerer behov for henting og håndtering av is, og gir mulighet for lengre tid til sjøs. Kontroll på temperaturen gir økt produktkvalitet, og et RSW-anlegg øker båtens verdi.

Last ned katalog

Er du interessert i våre produkter eller tjenester?

Kontakt oss