Produksjonsunstyr

Tanklinje

Tanklinje

Tankproduksjon er en vesentlig del av Skala Fabrikk sin kjernekompetanse og produksjon starter ved å sveise plater sammen i en plasmasveisejigg. Maksimal sveisebredde er 4 meter. Etter sveising glattes sveisen ut for spenninger i glatte maskin. Er det krav til slipt sveis, slipes sveisen før sargen går til valsing.

Valsing

Faccin 4-rulls vals for valse sylindrisk, oval, konisk. Styring oppgradert mars 2023.

Maks bredde 4 m, maks diameter 5 meter.

Sveis av tankbunner

Rundsveisemaskin for tanker fra Ø400-Ø3000mm. TIG-sveis, automatisk fugefølging, bakgassystem som sørger for god sveis.

Tankbunner

Skala Fabrikk produseres flate bunner og koniske bunner med og uten kjøle-/varmekappe.

Får å få hygieniske og sterke overganger mellom bunn og sarg overkraves bunnene.

Koniske bunner opp til 45 grader.

Last ned katalog

Er du interessert i våre produkter eller tjenester?

Kontakt oss