5/9/23

Trykktank til NTNU for forskning og undervisning på væskestrøm

Vi har levert en stor trykktank med en kapasitet på 3000 liter, designet for å kunne tåle et indre trykk på 6 bar. Tanken er ment for undervisnings- og forskningsformål ved Vannkraftlaboratoriet på NTNU. Hovedformålet med denne tanken er å fungere som en beholder for vann. Dette vannet blir deretter pumpet gjennom et rørsystem i laboratoriet. Mens vannstrømmen beveger seg gjennom rørsystemet, blir den nøye analysert ved hjelp av kameraer, laserutstyr, trykkmålere og temperatursensorer. Dette gir forskerne på NTNU verdifull informasjon om hvordan væske oppfører seg under ulike forhold.

Tanken er bygget i samsvar med europeiske standarder forproduksjon av trykktanker, EN 13445. Den har også CE-merket, som betyr at den oppfyller kravene i trykkdirektivet (PED 2014/68/EU) - Modul A1. Tanken er laget av rustfritt stål (1.4307/304L).

(Foto: Per Olav Livik)

Tanken er modellert og designet i Inventor. Dimensjonering er utført ved bruk av kjent formelverk fra produktstandard og det er i tillegg utført styrkeberegning i Inventor-Nastran for validering av resultatet.
Tanken er modellert og designet i Inventor. Dimensjonering er utført ved bruk av kjent formelverk fra produktstandard, og det er i tillegg utført styrkeberegning i Inventor-Nastran for validering av resultatet.
Tanken er produsert i våre lokaler på Heimdal i Trondheim. Her er en våre kvalifiserte sveisere i aksjon.
Monteringsprosessen for pumpen.
Ferdig produkt klart til levering hos kunde.