1/12/19

Ingen jobb for stor, ingen for liten

I forbindelse med fabrikkutvidelsen har Skala Fabrikk investert i et nytt lasereskjæreanlegg. Den nye laseren erstatter to eldre lasere, og skjærer like raskt som de to tidligere laserne til sammen, og er i stand til en uovertruffet presisjon. Stor grad av automatisering gjør det mulig å kjøre produksjonen ubemannet om natten.

Det er et automatisert skjæreanlegg bestående av en Bystronic 6kW fiberlaser med sorteringssystem for ferdig skjærte deler og et automatisk høytlager for plater, skre og skjærte deler. Høytlageret har i overkant av 100 lagringsplasser fordelt på råmaterial i plateformat opp til 1500x3000mm, samt skre og deler som er ferdige og kjørt tilbake til lageret for plukking senere. Anlegget kan også sortere skjærte deler rett på pall eller esker på gulvet ved siden av laseren.

Økt automatisering og produktivitet

Den nye fiberlaseren er kombinert med et plate høylager som automatisk mater maskinen med nye emner for skjæring. Med utstyr som også automatisk  plukker de ferdige delene på pall, er det mulig å kjøre produksjonen ubemannet gjennom natten.

Vil du vite mer om hvilke muligheter vi kan tilby med laserskjæreren? Kontakt atle.monsas@skala.no!