2/5/23

1000 tanker til transportering av norsk melk

Tankpåbygg nummer 1 000 er levert til TINE og HOB Gods. Den skal frakte melk fra melkeprodusenter og inn til TINE sine meierier.

I over 70 år har Skala Fabrikk, tidligere Landteknikk, levert tankbiler til TINE for innhenting av melk fra Norske melkebønder i hele landet. I dag leverer vi mellom 20 til 22 nye enheter i året, ut ifra behovet til TINE og deres utskiftningstakt av materiell.

Et tankpåbygg har en levetid på 12 til 15 år hos TINE, mens et chassis kan brukes i fire til fem år. Dette gjør at en tank ofte blir benyttet på både to og tre chassis. Etter at tankene er utrangert hos TINE, blir de ofte benyttet til andre formål, både som beredskapstanker for drikkevann og ombygd til brannbiler for kommunene. Tankene er produsert i rustfritt stål, slik at hele tanken kan gjenvinnes.

Vi bruker utrykket "norsk kvalitet" med stolthet. Tankene blir produsert på Heimdal i Trondheim, for krevende norske forhold, hvor dårlige veier og store årlige temperatursvingninger stiller strenge krav. Tankene er godt rustet for disse utfordringene - og overlever som regel både tre og fire chassiser.

Det har skjedd stor utvikling siden vi startet produksjonen av tanker på 7 000 liter med svært enkle innmålingssystemer, til dagens tanker på 14-33 000 liter og svært kompliserte styringssystemer. Tankene bygges i flere stålkvaliteter tilpasset bruksområdet, med oval tankform som gir nødvendig stivhet og styrke. Resultatet blir en stabil tankbil, selv på bratte og vanskelige veier.

Vi bruker sidemonterte mannluker, det betyr at tankbilsjåføren ikke lenger må klatre opp på tanken for å ta lassprøver, åpne/lukke kraner i forbindelse med vask, vaske luftestusser eller inspisere lasterom. Dette gjør at tankbilsjåføren får en tryggere og langt enklere hverdag. Prøvetaking skjer via prøvekran eller gjennom en prøvemembran.

I tillegg til standard tankpåbygg for melk, lager Skala Fabrikk transporttanker til en rekke ulike transportbehov. For eksempel løsninger for alt fra ulike næringsmidler til transport av levende fisk, og flytende produkter som stiller høye krav til hygiene, kontrollert temperatur og/eller skånsom håndtering.

Skala Fabrikk produserer gårdstanker, transporttanker, kjøleteknisk spesialproduksjon, samt underleveranser til annen industri innenfor stålforedlede komponenter. Vi har også spesialkompetanse på hygienisk utforming og overflatebehandling, CIP-vask, kjøleteknologi/ENØK og trykkbestandige systemer. Skala Fabrikk har rundt 70 ansatte og holder til på Heimdal i Trondheim.

For flere detaljer og spørsmål, kontakt Atle Monsås på e-post: atle.monsas@skala.no eller mobil: 951 15 925