Transporttanker

Vi bruker utrykket "norsk kvalitet" med stolthet. Mer enn 800 transportttanker i rustfritt stål har vi produsert for krevende skandinaviske forhold, hvor dårlige veier og store årlige temperatursvingninger stiller strenge krav. Våre tanker håndterer disse utfordringene - og overlever som regel både tre og fire chassiser. Vi er store nok til å ha en effektiv og rasjonell produksjon, men ikke større enn at vi lytter nøye til dine ønsker - og tilpasser produktet til disse.

Kontakt

Kontaktpersoner

Finn Harald Bye

911 79 456 | Send e-post

Kontaktpersoner

John Solberg

974 64 693 | Send e-post

Kontaktpersoner

Jan Ivar Asklund

974 65 062 | Send e-post