• Sentral bidragsyter til den norske "melkeveien"

  Gårdstankene i bondens melkerom og transporttankene som bringer melken til meiereiene er viktige elementer i melkens verdikjede frem til forbrukeren. Disse er også helt sentrale for å sikre melkekvaliteten fra fjøs til meierienes melkemottak. Helt siden 1963 har Skala Fabrikk tatt del i i utviklingen av norske gårdstanksystemer.

  Les mer
 • Spesialisten på rustfritt stål

  Skala Fabrikk er en spesialprodusent av produkter i rustfritt stål med næringsmiddelindustrien som hovedmarked. Med dette som basis har vi de senere årene hatt en økende virksomhet som leverandør av komponenter og produktelementer basert på kundenes egne konstruksjoner. Dette kan   være alt fra serieproduksjon av deler/komponenter for kundens egenproduksjon, til produksjon av større elementer som feks bygningsdetaljer og - innredning. 

  Les mer
 • En del av Skala gruppen

  Skala Fabrikk er en del av Skala gruppen som omfatter en rekke selskaper med ulik spisskompetanse og produkttilbud. Morselskap er Skala Prosessteknikk.

  Les mer