Gårdstanker

Siden gårdstanksystemet ble innført har vi produsert mer enn 37 000 gårdstanker for det norske og utenlandske marked. Vi har levert mer enn 90% av tankene som benyttes i Norge.

Gårdstankene fra Skala Fabrikk kjennetegnes av: Hygienisk utførelse i alle detaljer og solid konstruksjon; innertank med punktsveist kjølekappe og utvendig mantling i rustfritt stål. Tankene tilfredsstiller alle krav i henhold til TINEs og europeiske standarder for nedkjøling av melken. Tankene er konstruert for å være servicevennlige med lett adkomst til betjenings- og servicepunkter. Avansert PLS styring gjør det mulig med med datalogging og fjernovervåkning via internett.

Kontakt

Kontaktpersoner

Rolf Husby

971 75 355 | Send e-post

Kontaktpersoner

Jan Ivar Asklund

974 65 062 | Send e-post